27 สิงหาคม 2552

รู้ได้อย่างไรว่ายารักษาได้ผล

สามารถพิจารณาจาก

  • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่เคยเป็นปกติ และคงที่
  • ซีดี4 เพิ่มขึ้น
  • ไม่ มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเกิดขึ้นใหม่ ยกเว้นผู้ป่วยที่เริ่มกินยาเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำมาก ซึ่งหลังจากกินยาต้านฯ แล้ว 1 ปีก็ไม่ควรมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเกิดขึ้นใหม่
  • ปริมาณ ไวรัสเอชไอวีในร่างกาย(ไวรัลโหลด)ลดลงจนพบน้อยลงใน 6 เดือนหลังเริ่มยาต้านฯ หรือเมื่อเทียบกับการตรวจครั้งก่อน หรือตรวจไม่พบเลยเมื่อกินยาต้านฯไประยะหนึ่ง

การตรวจเลือดซีดี4 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องได้ตรวจทุก 6 เดือนแม้ไม่ได้กำลังกินยาต้านฯอยู่

ผู้ ติดเชื้อที่กำลังกินยาต้านฯ ไปแล้ว 6 เดือนต้องได้ตรวจไวรัลโหลด และตรวจสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง ถ้าไวรัสในกระแสเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 ก๊อปปี้/มล. จำเป็นต้องได้ตรวจหาเชื้อดื้อยา

การ ตรวจแลบที่จำเป็นเหล่านี้เป็นมาตรฐานการรักษา และอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสิทธิการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ (สิทธิบัตรทอง, สิทธิประกันสังคม, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ)

ที่มา : http://www.aidsaccess.com/09/index.php? ... 6&Itemid=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บล็อกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  • การแพ้ยามีอาการอย่างไร - เรื่อง “การแพ้ยา” เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการแพ้ยาเป็นอันตราย อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา จึงได้รับความสนใจและเป็นคำถามประจำ ที่ผู้สั่งจ่ายยา...
    5 ปีที่ผ่านมา
  • slow slow...but sure? - ผลเลือดคราวนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองเท่าไหร่ ขนาดเช้าวันที่ตรวจกระดกแบรนด์ไป 1 ขวดตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมโลก เขาบอกให้ลองดูสิตัวเลขจะออกมาสวยเชียวล...
    5 ปีที่ผ่านมา