เอดส์ รู้จัก รักษาได้

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นคว้าและอ้างอิงความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
ผมได้ใช้คุณสมบัติของ Google Docs ในการชมเอกสารออนไลน์
ไฟล์ ebook อยู่ในรูปแบบของไฟล์ pdf ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดกลับไปดูที่บ้าน หรือสามารถเปิดดูผ่านหน้าเวบได้
จริง ๆ แล้วไฟล์เหล่านี้ผมได้เคยนำมาสร้างลิงก์ให้เพื่อน ๆ ดาวน์โหลดกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
แต่สำหรับเพื่อน ๆ ผู้ติดเชื้อรายใหม่บางคนอาจไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้มาก่อน

1. คู่มือ รู้จัก รักษาได้
    เนื้อหาจะเกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและการดูแลตัวเองเบื้องต้นสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
2. คู่มือ ร่วมรู้ ร่วมรักษา
   เนื้อหาจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
3. คู่มือ การใช้สิทธิประโยชน์ เรื่องเอชไอวี/เอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    เนื้อหาจะกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. คู่มือ การใช้สิทธิประโยชน์ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบประกันสังคม
    เนื้อหาจะกล่าวถึงระบบประกันสังคม และสิทธิในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระบบประกันสังคม
5. แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์เด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทย
    เนื้อหาจะค่อนข้างละเอียดและเป็นลักษณะวิชาการ ขั้นตอนการรักษาและโรคต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยมีการรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่
6. คู่มืออ้างอิงสุขภาพทางเพศ สำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สำหรับแกนนำให้ความรู้และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
    แม้ชื่อคู่มือจะบอกว่าเป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย แต่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิง หรือหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ก็สามารถหาความรู้่เกี่ยวกับโรคเอดส์และเอชไอวีจากคู่มือเล่มนี้ได้ นอกจากนั้นยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ หรือมีทัศนคติต่อชายรักชาย ได้อย่างถูกต้อง
7. แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีปี 2553
    เนื้อหาจะมีการปรับปรุงจาก เอกสารฉบับที่ 5 ทั้งเรื่องแนวทางการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ ๆ เกี่ยวกับ การรักษา การปรับสูตรยาจาก d4t เป็น azt หรือ tdf ในกรณีไม่สามารถทนกับผลข้างเคียงของ azt ได้ ฯลฯ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจอีกมาก สำหรับเอกสารฉบับนี้

บล็อกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  • การแพ้ยามีอาการอย่างไร - เรื่อง “การแพ้ยา” เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการแพ้ยาเป็นอันตราย อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา จึงได้รับความสนใจและเป็นคำถามประจำ ที่ผู้สั่งจ่ายยา...
    5 ปีที่ผ่านมา
  • slow slow...but sure? - ผลเลือดคราวนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองเท่าไหร่ ขนาดเช้าวันที่ตรวจกระดกแบรนด์ไป 1 ขวดตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมโลก เขาบอกให้ลองดูสิตัวเลขจะออกมาสวยเชียวล...
    6 ปีที่ผ่านมา