26 มกราคม 2553

เราได้อะไรจากการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด?

การตรวจเลือดสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นอกจากจะต้องตรวจหาค่าซีดีสี่ ค่าไวรัสโหลด เป็นประจำแล้ว การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำอาจมีบางคนเกิดคำถามว่า แล้วเราได้อะไรจากการตรวจ CBC?
ประโยชน์ของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ก็คือ ทำให้เราทราบถึงสภาวะสุขภาพของร่างกาย และความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งจะมีประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ เช่น การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัย เพื่อค้นหาความผิดปกติในระยะแรกเริ่มจะเป็นประโชน์สำหรับการป้องกัน และรักษาโรคได้ทันการคำถามต่อมาที่หลายคนอาจสงสัย แล้วการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะตรวจอะไรบ้าง? การตรวจ CBC ประกอบด้วย
 1. การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell count; WBC count)
 2. การตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin)
 3. การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit; Hct)
 4. การนับแยกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell differentiation)
 5. การนับจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell count)
 6. คาดการณ์จำนวนเกล็ดเลือด (platelet estimation) รวมทั้งความผิดปกติของเกล็ดเลือด
ซึ่งตรงการนับแยกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว มีการแบ่งย่อยออกเป็น

ในการตรวจ CBC ถ้าผลเลือดปกติจะมีค่าต่าง ๆ อยู่ในช่วงที่แสดงในตาราง

หมายเหตุ ค่าในตารางเป็นค่าการตรวจหาในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ร่วมกับอาการทางคลินิค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บล็อกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 • การแพ้ยามีอาการอย่างไร - เรื่อง “การแพ้ยา” เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการแพ้ยาเป็นอันตราย อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา จึงได้รับความสนใจและเป็นคำถามประจำ ที่ผู้สั่งจ่ายยา...
  5 ปีที่ผ่านมา
 • slow slow...but sure? - ผลเลือดคราวนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองเท่าไหร่ ขนาดเช้าวันที่ตรวจกระดกแบรนด์ไป 1 ขวดตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมโลก เขาบอกให้ลองดูสิตัวเลขจะออกมาสวยเชียวล...
  5 ปีที่ผ่านมา