11 มกราคม 2553

ทำไมบางคนติดเชื้อเอชไอวีตั้งนานแล้ว ไม่ป่วยสักที

ว่าจะนำข้อมูลเรื่อง Long term non-progressors มาเขียนถึงหลายรอบแล้ว วันนี้เลยขอนำข้่อมูลเรื่องนี้มานำเสนอใน blog Long-term non-progressors (LTNP) ไม่ใช่ชื่อเฉพาะในตอนนี้ มีเพียงคำนิยามที่อธิบายถึงคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ่มนี้ LTNP คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ * บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีมาเป็นเวลา 7 ปีหรือมากกว่า * มีค่า CD4 ที่คงที่ประมาณ 600 หรือมากกว่า * ไม่มีอาการของโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และ * ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน LTNP แบ่งได้เป็น 2 ประเภท (อาจมีการแบ่งได้อีกหลายประเภทจากการศึกษา) 1. Viremic Controllers (VCs) บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ ก) ตรวจพบค่าไวรัสโหลดที่ 2000 หรือต่ำกว่า ข) มีสุขภาพที่แข็งแรง ค่าซีดีโฟร์ลดลงเล็กน้อยตลอดระยะเวลา และ ค) อาจเคยมีประวัติการรักษาด้วยยาต้านไวรัส แต่ยังมีการปราบ hiv แม้ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาในปัจจุบัน 2. Elite Contrllers (ECs) บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ ก) ตรวจไม่พบค่าไวรัสโหลด ข) ในบางครั้งอาจพบบ้างค่าค่อนข้างคงที่อยู่ระหว่าง 50 - 70 ค) มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมทั้งมีอัตราการลดลงของซีดีโฟร์เล็กน้อยตลอดระยะเวลา และ ง) ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ECs ประมาณการณ์กันว่า มีจำนวนเพียงหลักพัน จากจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกนับล้านคน เป้าหมายของการศึกษาเกี่ยวกับ HIV Controllers คือ ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทำความเ้ข้าใจว่า ทำไมผู้ติดเชื้อเอชไอวีบางคนถึงสามารถควบคุมเอชไอวีในร่างกายได้โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัส ซึ่งการค้นหาเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาวัคซีน หรือวิธีการรักษาต่อไป ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้เพื่อน ๆ ที่สนใจไปศึกษาต่อ ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ http://www.hivcontrollers.org/ http://wiki.answers.com/Q/What_is_an_elite_controller http://www.zephyrfoundation.org/ http://www.thebody.com/index/treat/nonprog_research.html?sa ตัวผมเองคงไม่เข้าข่ายคนกลุ่มนี้ แต่สำหรับผม พวกเขา่เป็นความหวังหนึ่งในการรักษาผู้ติดเชื้อว่าจะมีวิธีการรักษาให้หายขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บล็อกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

  • การแพ้ยามีอาการอย่างไร - เรื่อง “การแพ้ยา” เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการแพ้ยาเป็นอันตราย อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา จึงได้รับความสนใจและเป็นคำถามประจำ ที่ผู้สั่งจ่ายยา...
    5 ปีที่ผ่านมา
  • slow slow...but sure? - ผลเลือดคราวนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองเท่าไหร่ ขนาดเช้าวันที่ตรวจกระดกแบรนด์ไป 1 ขวดตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมโลก เขาบอกให้ลองดูสิตัวเลขจะออกมาสวยเชียวล...
    6 ปีที่ผ่านมา