25 มกราคม 2553

รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ทุกคน.. การตรวจหาค่าซีดีสี่ (cd4) และค่าไวรัสโหลด (Virul Load) ...เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อประเมินความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ...เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินว่ามีการพัฒนาการของโรคไปมากน้อยแค่ไหน (ไม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ติดเชื้อเอชไอวี) ...เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินผลการรักษาเมื่อรับยาต้านไวรัสแล้ว ...เป็นเกณฑ์สำหรับการรับยาต้านไวรัสในระบบประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และระบบประกันสังคม เป็นการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์โดยตรง แต่ในการตรวจสุขภาพ นอกจากการตรวจเพื่อหาค่าซีดีสี่และค่าไวรัสโหลดแล้ว ยังมี
 • การตรวจ CBC
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสดื้อยา
 • การตรวจสารเคมีในเลือด
 • การตรวจไขมันในเลือด
 • การตรวจหาวัณโรคแฝง
 • การตรวจหาเชื้อมะเร็ง
 • การตรวจไวรัสตับอักเสบ
 • การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น
 • ฯลฯ
สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับ รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เนื้อหาฉบับเต็มภาษาอังกฤษ สามารถเ้ข้าไปศึกษาได้จาก HIV Health Checklist พบกันใหม่ครั้งหน้า คิดว่าจะมาพูดถึง การตรวจ Complete Blood Count (CBC) อย่างละเอียด

1 ความคิดเห็น:

บล็อกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 • การแพ้ยามีอาการอย่างไร - เรื่อง “การแพ้ยา” เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะการแพ้ยาเป็นอันตราย อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา จึงได้รับความสนใจและเป็นคำถามประจำ ที่ผู้สั่งจ่ายยา...
  5 ปีที่ผ่านมา
 • slow slow...but sure? - ผลเลือดคราวนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองเท่าไหร่ ขนาดเช้าวันที่ตรวจกระดกแบรนด์ไป 1 ขวดตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมโลก เขาบอกให้ลองดูสิตัวเลขจะออกมาสวยเชียวล...
  5 ปีที่ผ่านมา